.

.

30-10-63 ב-14

30-10-63 ב-14

ILS 0.33
זמינות

1-001-אום 30-10-63 ב-14 מספר חלק אמטרי, 725858 מס. סוג מוטובריו מפחית גודל 30 , יחס 1 : 10, אוגן קלט של חברת החשמל 63 ב-14, קוטר פיר קלט של חברת החשמל 11 מ מ (ד), שקע אוגן של חברת החשמל 60 מ מ (נ), קוטר מעגל בורג של חברת החשמל 75 מ מ (מ), קוטר חיצוני של חברת החשמל 90 מ מ (עמ'), מרחק 54 מ מ בין חורי הרכבה (א) הארכת פיר 20 מ מ (ב), קוטר פיר פלט 9 מ מ (ד1), 55 מ מ (ז), 45 מ מ (ז3) 40 מ מ (ח), 30 מ מ (אני), 56 מ מ (ליטר), 57 מ מ (ר), 1.2 ק ג, 440 ס מ מעוקב,.

R

בחירת לקוחות