.

.

Avity Science 7120-4000-250 ערכה מתכלים שנתית למערכות טיהור מים של אלטו

Avity Science 7120-4000-250 ערכה מתכלים שנתית למערכות טיהור מים של אלטו

ILS 95.30
זמינות

למערכות טיהור מים של אלטו. תוצרת בריטניה. קל לשימוש. למערכות טיהור מים של אלטו. תוצרת בריטניה. קל לשימוש. ה- ALTO מספק מים אולטרה -אפורים לפי דרישה. מערכות ה- ALTO ניזונות מהאספקה ​​שטופלה מראש (PURO, GENO או את טבעת הקיימים שלך) ומייצרים מים אולטרה-אפוריים בגובה 18. 2 מו-ס"מ, סוג 1 במהירות לפי דרישה. המתקן המשולב או מתקן מרחוק אופציונלי יכולים לספק מים אולטרה -ערכיים עד 2 ליטר לדקה מכיוון שקצב הניתוק משתנה. הפלט הוא רציף או מחולק באופן נפחי. פשוט בחר את קצב הניתוק הנדרש עם בקרות התוכנה האינטואיטיביות והפשוטות שלנו.

R

בחירת לקוחות